آخرین اخبار دانشگاه
سرپرست مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل منصوب شدند. 9/17/2021 10:40:53 AM
سرپرست مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل...

دکتر اکبر حاجی زاده مقدم سرپرست دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، طی حکمی دکتر مجید اسحق نیموری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی فنا...

آخرین اطلاعیه ها
دستاورد ها و افتخارات