معرفی مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
9/14/2021 3:30:26 PM | 285

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی


دکتر مجید اسحق نیموری
  • دکتری مهندسی مکانیک
  • دانشیار دانشکده مهندسی فناوری های نوین
  • تلفن:  ۳۸ الی ۴۴۴۴۲۱۳۵-۰۱۱  داخلی
  • پست الکترونیک:   m.eshagh@ausmt.ac.ir
  •  

دسته بندی اخبار
آخرین اطلاعیه ها